Burgemeester Schiedam leeft buiten de wet

Volgens Cor Lamers moet de overheid soms zeggen dat iets verplicht is. Als kind hebben we al een heel pakket aan verplichte vaccins gehad, die kon je toen ook niet weigeren.
Volgens de wet en het beleid van onze overheid zijn er op dit moment geen verplichte vaccins en is het dus volledig vrijwillig.

Burgermeesters leggen een eed af aan het begin van hun ambt, waarin ze trouw zweren aan de grondwet en aan de wetten dat ze deze naar eer en geweten zullen vervullen. Meineed wordt bestraft volgens artikel 207 van het strafrecht. Maximaal 6 jaar gevangenisstraf en een geldboete van de vierde categorie kunnen volgen.

Algemeen