Burgemeester Schiedam leeft buiten de wet

Volgens burgemeester Cor Lamers moet de overheid soms zeggen dat iets verplicht is: “Als kind hebben we al een heel pakket aan verplichte vaccins gehad, die kon je toen ook niet weigeren.” Volgens de wet en onze overheid zijn er op dit moment geen verplichte vaccins en is het dus volledig vrijwillig. Burgermeesters leggen een eed af aan het begin van hun ambt, waarin ze trouw zweren aan de grondwetten en aan de wetten dat ze deze naar eer en geweten zullen vervullen.

Kennelijk is de burgemeester niet op de hoogte van onze wetten.

In de algemene beginselen van behoorlijk bestuur worden duidelijke kaders gesteld. Zowel het zorgvuldigheidsbeginsel, het vertrouwensbeginsel, het rechtszekerheidsbeginsel, het verbod op willekeur, het motiveringsbeginsel alsmede het verbod op vooringenomenheid worden geschonden door deze uitspraak.

Kunnen wij dan spreken van kennelijk onbehoorlijk bestuur? Zo ja, dan zien wij meneer Cor Lamers graag bij de tuchtrechter.

Binnenland