Cocaïnegebruik in Europa toegenomen tijdens de Corona-lockdown in 2020

Cocaïne is de op één na meest gebruikte drug in 2020 in Europa en uit het European Drug Report blijkt dat er veel indicaties zijn dat het cocaïne gebruik in 2020 is toegenomen in Europa. Onderzoek suggereert dat ongeveer 18 miljoen volwassene van de leeftijd 15-64 in de Europese Unie minimaal 1x cocaïne heeft gebruikt.
Van de 12 landen die sinds 2017 hebben mee gedaan aan de onderzoeken, zijn er vijf die een stijging in cocaïne gebruik hebben waar genomen. Van de overige zeven landen lijken de cijfers stabiel te blijven. Onderstaande afbeelding laat de cocaïne residuen in het rioolwater zien. Te zien is dat Amsterdam (met de rode lijn) aan kop gaat van alle Europese steden.  

Verder is het aantal in beslagleggingen ook toegenomen in 2020 volgens het rapport van de Europese Unie. Opvallend aan deze data is dat de cijfers van Nederland voor 2020 ontbreken en dat het meeste cocaïne is onderschept in België.

Mocht u benieuwd zijn wiens ogen op de afbeelding te zien zijn wiens ogen als afbeelding zijn gebruikt bij dit artikel. Kijkt u dan naar dit filmpje.

Algemeen