EU Klimaatwet: MEPs willen de CO2 uitstoot target van 2030 verhogen naar 60%

Alle lidstaten van de Europese Unie moeten klimaat neutraal worden vanaf 2050, zegt het Europees Parlement in een stemming over een EU klimaatwet. Op woensdag 7 oktober 2020 werd de EU klimaatwet aangenomen met 392 stemmen voor, 161 tegen en 142 onthouden. Belangrijkste punten uit deze wet:

  • Creatie van een broeikasgas-budget om ervoor te zorgen dat de Europese Unie de gestelde klimaatdoelen van Parijs behaald.
  • Vormen van een onafhankelijk wetenschappelijk orgaan komen die de vooruitgang van de transitie gaat monitoren, genaamd het European Climate Change Council (ECCC)
  • Directe en indirecte fossiele brandstof-subsidies moet uit gefaseerd zijn in 2025.

Tijd, geld en energie worden uitgegeven door het Europees Parlement om de gestelde klimaatdoelen van 2050 te behalen voor een klimaat neutrale economie. Dit ambitieuze project zal wetenschappelijk sterk onderbouwd moeten worden. Er zijn veel wetenschappers die zeggen dat de gestelde doelen helemaal niet effectief zijn om klimaatverandering tegen te gaan. Dit vanwege het feit dat klimaat neutraal eigenlijk betekent dat voor het opwekken van energie niet of nauwelijks CO2 mag worden uitgestoten of dat niet of nauwelijks fossiele brandstof mag worden gebruikt. In dit interview met wetenschapsjournalist Marcel Crok en Delftse ingenieur Theo Wolters gaan ze dieper in op de stelling ‘CO2-uitstoot niet catastrofaal voor het klimaat’. Op de website www.climategate.nl kun je meer lezen over de wetenschappelijke strijd die er wereldwijd heerst omtrent het klimaat.

Klimaat