Getuigenverklaring huisarts voor Buiten Parlementaire OnderzoeksCommissie

De Buiten Parlementaire Onderzoekscommissie 2020 (BPOC 2020) doet door middel van het horen van getuigen-deskundigen onderzoek naar de door de overheid getroffen maatregelen in het kader van COVID-19. Op 13 december 2020 heeft huisarts Elke F. de Klerk als getuige-deskundige voor deze commissie een verklaring afgelegd. Zij verklaart dat ze als arts in de ouderenzorg tijdens de eerste lockdown gezien heeft dat er zich inhumane taferelen afspeelde in de zorginstellingen waarvoor zij werkte. Als gevolg van de corona-maatregelen konden patiënten door isolatie op de kamer minder beweeglijk zijn, ze lagen vaker in bed en ontvingen geen bezoek. Medicatie als anti-bloedstollingsmiddelen werd bovendien in sommige gevallen gestopt, wat gevaarlijk kan zijn bij geïmmobiliseerde patiënten omdat de circulatie dan bemoeilijkt wordt. Zij ziet dit als een medische fout. Uit sectie-onderzoek van een aantal internationale patholoog-anatomen op COVID-19 patiënten bleek dat bloedstolsels gevonden werden, meer dan dat je zou verwachten bij een fatale virusinfectie. Bijzonder, gezien het feit dat deze secties verboden zijn op patiënten overleden aan Corona, conform WHO advies.

 

Dr. de Klerk meent dat het overheidsbeleid duidelijk inhumaan is en tégen de gezondheid in gaat. Zij doelt hierbij op het vele testen, de isolatie, de vele regels, de economische en psychologische gevolgen. Ze ziet verder een samenhang tussen een economisch probleem en een machtsprobleem: ‘Ik zie de overheid ons land onder een vreemde heerschappij brengen; die van de WHO’, aldus dr. de Klerk. Het systematisch mensen ernstige vrees aanjagen en het vernietigen van het sociale, economische en culturele weefsel van de maatschappij, valt volgens dr.de Klerk zelfs onder de definitie van terrorisme. Tot slot, is zij kritisch op gepresenteerde cijfers en gebruikte testen. Uit een onderzoek van Professor John Ioannidis blijkt bijvoorbeeld dat de Infection Fatality Rate van het corona-virus 0,23% is en op basis van dit onderzoek er geen sprake is van een pandemie. Uit andere onderzoeken komt bovendien naar voren dat 89-94% van de PCR-testen fout-positief zijn, aldus de huisarts. Ze spreekt haar zorgen uit over het COVID-19-vaccin wat in haar ogen een niet werkelijk een vaccin is, maar een vorm van medicatie. Het vaccin kan mogelijk ingrijpen in het genoom en ons genetisch veranderen. Er is geen kennis van wat daarvan het effect zal zijn, aldus De Klerk.

 

Binnenland