Horeca Nederland en andere vakbonden hekelen maatregelen

Koninklijke Horeca Nederland en MKB-Nederland vinden het beperken van de sluitingstijden volstrekt disproportioneel. Ze verwijzen bovendien naar uitspraken van Rutte: ‘De nu aangekondigde maatregelen staan haaks op de mededeling van premier Rutte van enkele weken geleden waarin hij aangaf dat de horeca een veilige plek is. Thuis geen feestjes of borrels, ga dan liever naar een horecazaak, daar is het veilig, zei hij toen’. Cijfers van het RIVM tonen immers aan minder dan 6% van alle besmette personen te herleiden is naar de horeca. Politievakbonden en de Nederlandse BOA-bond voorzien bovendien problemen met handhaving als horeca eerder sluit, en verwachten meer overlast op straat en (illegaal) bijeenkomen in privésfeer. Want ook in corona-tijden houden mensen de behoefte om elkaar te zien, aldus de bonden.

Binnenland