Mogelijk aftreden van kabinet wegens toeslagenaffaire

In een artikel van RTL Nieuws van 11 januari 2021 werd geschreven dat morgenavond en vrijdagavond het kabinet zal spreken over de toeslagenaffaire. Een ingewijde schat de kans op het aftreden van het kabinet op 60%. RTL Nieuws sprak met verschillende bewindsleden en deze zijn het erover eens dat een collectief aftreden van het kabinet moet worden besproken.

Dit naar aanleiding van het harde rapport van de commissie-Van Dam, waarin staat beschreven dat 10.000den ouders het slachtoffer zijn geworden van harde regels met een al even harde uitvoering. De meningen zijn verdeeld over wat de consequenties daarvoor zouden moeten zijn en er zijn verschillende scenario’s mogelijk.

De minister-president wil zekerheid en eist dat uiterlijk vrijdag de definitieve beslissing valt. Op het moment dat hij niet kan rekenen op 75 kamerleden van de coalitie dan wil hij zelf de regie houden en het ontslag van zijn kabinet aanbieden. Op dit moment heeft het kabinet geen meerderheid meer in de Tweede Kamer, de coalitie bezet slechts 75 van de 150 zetels. 

De gedupeerde ouders die bij de overheid bekend zijn krijgen voor 1 mei een voorlopige compensatie van 30.000 Euro, wie meer schade heeft geleden zal ook daarvoor een compensatie krijgen. Ook moet er een antwoord komen op nog een kritiek punt in het toeslagenrapport. Door de commissie-Van Dam werd geconcludeerd dat de informatievoorziening niet transparant en volledig is geweest. De meningen intern verschillen nog over hoe dit beter zou kunnen in de toekomst. 

Algemeen