Neuroloog Jan Bonte kritisch over het Nederlandse corona-beleid

Neuroloog Jan Bonte werd op 6 december 2020 bevraagd door Jan Hommel, die onderdeel uitmaakt van de Buiten Parlementaire OnderzoeksCommissie (BPOC). Jan Bonte toont zich als getuige-deskundige uitermate kritisch over de corona-crisis in Nederland, zoals het dragen van mondkapjes. Onderzoeken laten zien dat mondkapjes niet werken en zelfs tot een toename van respiratoire klachten kunnen leiden. De PCR-techniek staat wat hem betreft niet ter discussie. Het is een ‘prima hulpmiddel’ als je het op de goede manier gebruikt. Momenteel wordt echter massaal getest met deze test, ook bij mensen zonder symptomen. Volgens neuroloog Bonte hebben wij in Nederland bovendien niet zozeer een corona-crisis als wel een zorgcrisis. Hiervoor waarschuwde nota bene Jaap van Dissel van het RIVM zelf al in 2015. Momenteel is hij betrokken bij het Outbreak Management Team. Jaren geleden is de zorg op de intensive care bezuinigd, en niet zozeer op bedden maar vooral op personeel. Volgens Bonte heeft Nederland een zorgsysteem waarvan de capaciteit is ingeschat op een gemiddelde behoefte, en niet op een piekbelasting. Er moeten veel meer handen aan het bed komen met een passende salariëring en aanpassing van de werkomstandigheden. ‘Ophouden met klappen voor de zorg, anders zullen er veel grotere klappen volgen’, aldus Bonte.

Binnenland