The Great Reset voorgesteld door de allerrijksten der aarde: een zegen of een vloek?

Jaarlijks komen in het Zwitserse Davos de meest invloedrijke en rijke mensen op aarde (ook wel de 1% genoemd) bijeen op het World Economic Forum (WEF). Klaus Schwab, de oprichter en voorzitter van het WEF spreekt zich openlijk uit dat de corona-crisis aangegrepen moet worden om ‘The Great Reset’ door te voeren. Wat betekent die Great Reset? Welke ideeën hebben Klaus Schwab en de rijksten der aarde precies? Worden gewone burgers hier blij van?

Hoogleraar Strategisch Leiderschap Bob de Wit geeft in dit interview aan dat de wereld zich bevindt in een overgangsfase van het industriële tijdperk naar een digitaal/technologisch tijdperk. Grote maatschappelijke & economische veranderingen zijn daarmee onontkoombaar. Maar wie geeft er momenteel leiding aan deze overgangsfase? De koers die het WEF heeft ingezet een weg is van ondemocratisch bestuur. “Zonder feedback-mechanismen zal dit onherroepelijk leiden tot een dictatuur. Het is zaak dat wij, de burgers, zélf initiatief nemen om onze ideale wereld in deze overgangsfase vorm te geven”, aldus De Wit.

Coronavirus