Verwarring over verborgen en niet-verborgen agenda’s

Opinie: Op 12 juni 2020 ging Rosa Koire in gesprek met Spiro Skouras over de huidige situatie in de Verenigde Staten. Agenda 2030, 2050 en Event 201, zijn termen die steeds vaker klinken. Wat wordt daarmee bedoeld? Zeker nu 2021 is aangebroken, neemt de verwarring hierover alleen maar toe. Burgers die alleen de reguliere media volgen, zijn van deze termen niet op de hoogte. Wat veelal verzwegen wordt is de werkelijke oorsprong van alle problemen waar we dagelijks mee geconfronteerd worden: Agenda 21. En dat heeft niets te maken met 2021! Het is de agenda voor de 21ste eeuw zoals de VN die bepaald heeft in 1992 in een verdrag met 178 landen. Agenda 2030 en 2050 zijn slechts mijlpalen binnen die agenda.

Doel van dit verdrag is volgens beide gesprekspartners de totale controle over alles, door één wereldregering. Met als excuus dat de aarde tegen de mens beschermd moet worden en de samenleving verduurzaamd en sociaal moet worden. Oorsprong van dit idee stamt al van eind negentiende eeuw. Nu wordt volgens Koire en Skouras echter duidelijk hoe men er op uit is dit doel te bereiken: door een globale (corona)crisis (in oktober 2019 gerepeteerd tijdens Event21) die daarna globaal bestreden wordt, zal het bestaan van zo’n wereldregering gemakkelijker geaccepteerd worden. Een pandemie voedt de angst, bestaande structuren brokkelen af en daarom zal de steun voor dit plan, volgens beiden, alleen maar breder zijn.

De zogenaamde Great Reset zoals het World Economic Forum het noemt, is de vertaling van dit plan en wordt in een ‘nietsontziend’ tempo uitgerold. De gevolgen zijn anno 2020 al dagelijks merkbaar. De techniek is beschikbaar om de zogenaamde Vierde Industriële Revolutie te realiseren. Alle ethische en morele normen en waarden lijken in afwegingen terzijde te worden. De mens heeft steeds minder zeggenschap. De militaire politie helpt op termijn deze dictatuur mogelijk te maken.

Inmiddels zijn regeringen overgenomen door aanhangers van dit VN-beleid en worden bijgestaan door universiteiten, grote bedrijven en ngo’s. Verklikkers worden opgeroepen om de sociale druk op te voeren, zodat iedereen in de pas gaat lopen. Om de samenleving te transformeren en te resetten, zal alles eerst afgebroken moeten worden. Dan kan weer opgebouwd worden (Build Back Better). Precies zoals regeringsleiders en koningshuizen nu propageren. China is al een duidelijk voorbeeld van een door kunstmatige intelligentie gecontroleerde maatschappij. Een social credit score bepaalt wat gewaardeerd wordt en wie bepaalde rechten verdient of verliest. Wat beide gesprekspartners menen dat wij als burgers hiertegen kunnen doen is eerst bewustzijn en kennis te ontwikkelen over deze ontwikkelingen en vervolgens in actie te komen. Door onze krachten te bundelen, maakt verwarring plaats voor een wereld waarin de menselijke maat weer bepalend zal zijn!