Opinie: We staan voor een belangrijke keuze! Menszijn of Transhumanisme.

Opinie:

Menszijn,

één met het leven

één met de schepping

dat is haar enige doel

dat is haar grootste kracht

dat is haar werkelijke geheim

(blz 338, een gelukkig mens en andere geheimen, Theije Twijnstra)

Door de coronacrisis is duidelijk geworden wat al jaren aan de gang is: mensen veranderen, mensen ontmenselijken. We zien het nu aan mondkapjes, afstand houden, geen bezoek, niet aanraken. Wat al veel langer speelt zijn de smart apparaten in ons huis, en de meeste mensen zijn constant bezig met hun smartphone, die is nog net niet vastgegroeid, daar wordt aan gewerkt.

Elon Musk is ver met de technologie om mensen een chip in hun hoofd te zetten, deed dit al bij een varken, en zo kunnen wij aangestuurd en uitgelezen worden.

Future.nl zet dit in gang bij kinderen door hen voor te bereiden en programmeren op een transhumaan leven via schoolprogramma’s. Het NOS jeugdjournaal werkt daar ook aan mee, zo wordt dit bij kinderen in hun perceptie van het leven geplant.

Controle, controle, controle over alles. Wat we denken, wat we doen, waar we geld aan uitgeven, wie we zien, wat we eten………

Menszijn, een mens in zijn ware aard is een mens met oneindig groot bewustzijn, een groots mens met creativiteit, met vrijheid, met verbondenheid, met nabijheid, met liefde.

Liefde is de belangrijkste factor, niet verliefdheid. Liefde uit ons hart verbonden met het veld van bewustzijn is onze grootste menselijke kracht. Deze kracht wordt juist nu ernstig onderdrukt, deze kracht is het echte wakker worden. Wanneer een mens voortdurend als een lichaam wordt gezien en behandeld, wordt angst groter en gaat een mens zichzelf als een lichaam zien en vergeet dat hij veel meer bewustzijn is dan lichaam.

Krachten van macht en kwade bedoelingen hebben alleen die macht wanneer zij mensen bang kunnen houden, wanneer zij mensen in conflict met zichzelf en met anderen kunnen houden. Wanneer zij mensen hun menselijkheid kunnen beperken. Zij voeden zich letterlijk aan angst en oorlog, ook aan de kleine oorlog in onszelf.

Wat belangrijk is, wij doen zelf mee, wij geven onze kracht en grootsheid weg door bang te zijn, door zelf niet in vrede te zijn.

Wanneer we kiezen voor ons pure menszijn is actie belangrijk, en wel nu!

Stap ’s ochtends uit je bed en zeg hardop: ‘ Wereld, mensen, hier ben ik, ik deze mens!’

Kies echt voor een nieuwe dag in liefde, waarbij je je bewust bent van de ‘oorlogjes’ in je leven.

Maak opnieuw innerlijk dat je oneindig groot bewustzijn bent, herinner je het.

Dat betekent dat je vrij bent en je uitspreekt. Dat je het menselijk bewustzijn demonstreert!

Algemeen